• open panel

Stress i arbetslivet

5 x 2,5 h

Arbetsplatsen är en arena där vi kan växa och stärka vår hälsa. Ett bra arbetsliv utvecklar individens känsla av sammanhang och motverkar stress. Återkoppling i form av erkänsla och uppskattning har ett starkt samband med stabil närvaro.

I vår workshopserie utforskar vi tillsammans hur vi kan främja helhetstänkande dialog runt stress i arbetslivet, oavsett roll i organisationen.

Vi erbjuder ett stresshanteringsprogram på fem gånger som vilar på gestaltteoretisk grund kombinerad med mindfulnessträning.

Datum och orter:
1 kväll i veckan under 5 veckors tid, nya datum till hösten 
Plats: Birger Jarlsgatan 58, Stockholm
Kursen leds av Ann-Charlotte Ingemarsdotter och Voula Kereklidou
Kursavgift: 2 320 kr inkl moms

Kursen vänder sig till dig som:

- har en längtan att stanna upp och reflektera över stressen i ditt arbetsliv

Innehåll:

• pröva olika metoder för att hitta ditt sätt att förhålla dig i stressiga situationer

• utforskande dialog, mindfulness

• reflektera över din arbetssituation

• träna på kommunikationsmönster

• teorianknytningar till det vi gör

Ledare: Kursledare är diplomerade från på Gestaltakademins organisationsprogram.

Mer information:
Har du frågor välkommen att kontakta Monica Hagbok på telefon: 08-10 81 71 eller per mail: monica.hagbok@gestaltakademin.se

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012