• open panel
  • Home
  • Personlig utveckling

Personlig utveckling

- grundkurs för ett mer medvetet liv
16 dagar

Vill du utvecklas som människa och därmed få ut mer av ditt liv? Vill du utveckla och utmana dina relationer, såväl personligt som professionellt?

På en grundkurs i personlig utveckling får du möjlighet att med olika gestaltiska metoder och teorier öka din självkännedom i en mindre grupp som träffas under en längre period. Du får möjlighet att i ett tryggt sammanhang utmana dig själv och därmed öka din egen trygghet.

Kursen vänder sig till dig som
• Vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill
• Vill arbeta upplevelsebaserat och få en teoretisk anknytning.
• Tillsammans med andra i grupp under en längre period vill reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen.

Syfte och mål
• Syftet är att ge deltagarna möjlighet till fördjupad personlig utveckling i grupp
• Kursen ger även behörighet att söka vidare till Terapeutprogrammetoch Organisationsprogrammet.

Upplägg
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Man jobbar till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikation, polariteter, ansvar, val och gränser.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga utveckling.
• Kursledarna utgår bland annat från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Ledarna är utbildade vid Gestaltinstitut ackrediterade av EAGT.

Kurser vt-19, ht-19 samt vt-20

Lena Söderlind, kursledare

Kurs 5 vt-19, Stockholm

21 - 24 mars 2019
11 - 14 april
2 - 5 maj
23 - 26 maj

Kursen genomförs i externatform i lokaler i centrala Stockholm. Deltagaren står själv för måltider och ev övernattning.
Mer information

Anmäl dig

Sista ansökan 15 januari, endast reservplatser kvar

Kursledare:
Lena Söderlind, Lce.soderlind@gmail.com, 0731-56 14 14
Ulrika Hagbarth, ulrika.hagbarth@gmail.com, 070-170 1444

Pia Svorono, kursledare

Kurs 1 ht-19, Stockholm

4 - 7 september
2 - 5 oktober
6 - 9 november
27 - 30 november

Kursen genomförs som internat på Bogesunds Slottsvandrarhem.
www.bogesundsslottsvandrarhem.se.

Anmäl dig

Sista ansökan 15 juni

Kursledare:
Lena Söderlind, Lce.soderlind@gmail.com, 0731-56 14 14
Pia Svorono, piasvorono@hotmail.com, 0709-429 276

Stina Stemme, kursledare

Kurs 2 ht-19, Stockholm

10 - 13 oktober
21 - 24 november
16 - 19 januari -20
20 - 23 februari

Kursen genomförs som internat på Bogesunds Slottsvandrarhem.
www.bogesundsslottsvandrarhem.se.

Anmäl dig

Sista ansökan 30 augusti

Kursledare:
Stina Stemme, stina.stemme@stemme.se, 076-228 3443
Ulf Klingvall, u.klingvall@telia.com, 070-642 18 30

Birgitta Lindgren, kursledare

Kurs 3 vt-20, Stockholm

8 - 11 januari -20
12 - 15 februari
18 - 21 mars
22 - 25 april

Kursen genomförs som internat på Bogesunds Slottsvandrarhem.
www.bogesundsslottsvandrarhem.se.

Anmäl dig

Sista ansökan 1 december

Kursledare:
Birgitta Lindgren, birgitta.lindgren@gestaltdialog.se, 0707-35 45 25
Per Vestberg, per.vestberg@mac.com, 070-659 89 03

Helena Mering, kursledare

Kurs 4 vt-20, Göteborg

23 - 26 januari -20
27 februari - 1 mars
26 - 29 mars
23 - 26 april

Kursen genomförs som internat på Kuggaviksgården söder om Göteborg.

Anmäl dig

Sista ansökan 1 december

Kursledare:
Helena Mering, meringhelena@gmail.com, 0708-407 827
Ulf Klingvall, u.klingvall@telia.com, 070-642 18 30

Lena Söderlind, kursledare

Kurs 5 vt-20, Stockholm

Kursen är 4 tillfällen med 4 dagar varje gång fördelade under mars, april, maj och juni. Datum kommer inom kort.

Kursen genomförs i externatform i lokaler i centrala Stockholm. Deltagaren står själv för måltider och ev övernattning.

Anmälan öppnar när datumen är satta.

Kursledare:
Lena Söderlind, Lce.soderlind@gmail.com, 0731-56 14 14
Ulrika Hagbarth, ulrika.hagbarth@gmail.com, 070-170 1444

Frågor om kursens innehåll kan ställas till kursledaren och frågor om praktikaliteter så som tex betalning kan ställas till Monica Hagbok, 08-10 81 71.

Kursavgift vt-19
Privatbetalande: 17 900 kr inkl moms
Företagsbetalande: 30 750 kr exkl moms

Kursavgift ht-19/vt-20
Privatbetalande: 18 350 kr inkl moms
Företagsbetalande: 31 500 kr exkl moms

Kostnad för kost och logi tillkommer med mellan 2 500 kr och 3 000 kr/kurstillfälle.

Ansökan
Under varje kurs ovan finns en länk (Anmäl dig) till ett ansökningsformulär. Fyll i detta och skicka in det så tar vi kontakt med dig.Ansökan är inte bindande förrän vi haft ett gemensamt samtal med dig och du tackat ja till ev plats.

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012