• open panel

Helhet och dialog i fokusHelhetssyn, samspel och dialog står i fokus för det gestaltmetodiska förhållnings- och arbetssättet. Utgångspunkten är att vi alla påverkar varandra genom vårt sätt att vara och uttrycka oss. Det går inte att förstå någon – individ eller grupp – utan att också se till sammanhanget.

Människans medfödda drivkraft och behov av att samspela med sin omgivning och att skapa mening i tillvaron är fundament i gestaltmetodiken. Liksom förmågan att göra medvetna val och ta ansvar för sina handlingar. Intellekt och kropp ses som en odelbar helhet och är lika viktiga för lärande och utveckling.

Genom dialog och ökad självinsikt växer medvetenheten och förmågan att skapa kontakt, och därmed att kommunicera och samspela bättre med andra. Metodiken hjälper oss att utforska och tillvarata såväl enskilda människors som hela organisationers potential och mångfald. Öppenhet inför olika perspektiv berikar helheten och möjliggör ett dynamiskt ”både och” istället för ett begränsande ”antingen eller”. Det blir då möjligt att se hur de enskilda delarna påverkar helheten och vad som behövs för att komma vidare och åstadkomma verklig förändring.

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012