• open panel
Vidareutbildning i nervsystem, hjärna och anknytning

9 dagar
Stockholm vt-20 (sista gången)

Välkommen till en vidareutbildning för dig som är diplomerad Gestaltterapeut eller Gestaltpraktiker eller gått minst en 1-årig gestaltbaserad utbildning. Vidareutbildningen utgår från den nya forskningen om hur hjärnan och vårt nervsystem hela tiden påverkar oss individuellt och i mötet med omvärlden. Fokus under utbildningen är på praktisk tillämpning. För sjunde och sista gången erbjuder vi nu denna kurs vt-20 i Stockholm. Vi har valt att slå ihop hela utbildningen till en helhet på 9 dagar då de avslutande 2 integrationsdagarna knyter ihop lärdomar och erfarenheter efter en längre tränotid mellan 3de och sista kurstillfället. De två sista dagarna har speciellt fokus på direkt/indirekt arbete med nervsystem i grupp och organisation samt hur vår egen förmåga att balansera oss själva betyder mer än vi tror. I alla sammanhang.

Datum 2020:
fredag 14 feb - lördag 15 feb
torsdag 26 mars - lördag 28 mars
fredag 15 maj - lördag 16 maj
fredag 20 nov - lördag 21 nov

Tid: 10.00 - 17.30 alla dagar

Plats:
Centralt Stockholm

Kursavgift 2020:
18 450 kr exkl moms
Rabatt för SAG och FGO medlemmar, 10 % (1 845 kr)
Anmäl dig före 1 oktober och få 1000 kr early-bird rabatt

”Hjärnan har ett ”onlineprogram”, som scannar av omgivningen dygnet runt och styr hur vi reagerar i ögonblicket beroende på tidigare erfarenheter. Det är alltså inte vad som rent faktiskt sker men hur vi uppfattar det som avgör hur vi agerar här och nu.”
Så sammanfattar Stephen Porges, en internationellt uppskattad hjärnforskare, hjärnan och nervsystemets roll i våra liv.

Drygt ett halvt århundrade efter Perls, Hefferline, Goodman publicerade Gestalttherapy (1951) bekräftar hjärnforskningen gestaltterapins fokus på figur/grund, awareness och kontaktkompetens.
Och tar oss dessutom ett avgörande steg vidare:
När vi vet vilken del av hjärnan och nervsystemet som är aktivt kan vi fokusera och intervenera med djup och kraft på ett sätt som möter behovet av både trygghet och utmaning i fältet. Vi kan arbeta tätt på oavslutade, fixerade gestalter – som låst sig eller frusit fast i kropp och knopp - på ett sätt grundarna bara kunde drömma om! Med individer, grupper eller organisationer. Och dessutom ta hand om oss själva på ett tillfredsställande sätt.

Vad innebär det i praktiken?
Förställ dig att du kan möta och komma igenom polarisering, oproportionerliga reaktioner eller att dem du arbetar med sitter fast, upprepar sig, vill ett och gör något annat, glömmer och verkar starta från scratch varje gång. Typiska exempel på överlevnadsmönster, som pekar på ett nervsystem, som är överväldigat i en fixerad gestalt. Ofta utan att vi fattar vad som pågår. Det kan också verka obegripligt att man triggas trots att man vet vad man borde göra, i och utanför yrkesrollen. Har vår tids diagnoser, panikångest, utmattning, ätstörningar, bipolär, depression, beroendeproblematiker, PTSD, stress och sömnproblem något gemensamt? Ja alla signalerar ett överbelastat nervsystem. När vi också inkluderar denna kunskap i vårt arbete påverkas hela organismens självreglering, som visar sig i bestående förändringar. ”Man kommer snabbare till pudelns kärna som en deltagare sa!”
Vi påminns om människans enastående förmåga att komma genom trauma, överlevnadsmönster, utvecklingstema och öppna sig för fler nyanser och dimensioner i livet. Hela livet.

Arbetsform
Bygg vidare på din personliga stil med vardagsnära teori till knoppen och kroppen, övningar, filmklipp, musik, demonstrationer och tid till reflektioner och meditation.
Du får hjälp att integrera dina livs- och arbetserfarenheter med kursens nyheter genom:
• Hemuppgifter du kan praktisera direkt i din vardag efter varje kurs
• I starten introduceras FAMA; fältanalys med awareness. Ett dynamiskt flowchart baserat på hur fältet organiserar sig som kaotiskt, polariserat, flexibelt eller integrerat. FAMA binder ihop olika inspirationskällor vi har och vägleder till interventioner på rätt nivå
• Ett innehållsrikt kompendium som innehåller kursmomenten plus extra inspiration!

Ur innehållet
Hjärnan och nervsystemet blir bra på att upprepa det den praktiserar!
Inspirerande, enkla modeller för dig och dem du arbetar med illustrerar hur hjärna, nervsystem och anknytning samarbetar så vi inte bara överlever men kan leva vårt liv.

Safe place, grundbulten i allt arbete med växt och förändring
Enkla, effektiva tekniker baserat på awareness zonerna, relationen och fältet.

Resursorienterat eller problemorienterat fokus

Känna igen och arbeta med hur nervsystemet reglerar sig:
1. Interaktiv reglering –
Konsten att låna ut sitt eget eller själv låna andras
nervsystem för att falla till ro.
2. Självreglering -
Konsten att överleva i det system man befinner sig och
att kontinuerligt balansera sig själv. Speciellt i
energiladdade eller energifattiga fält.
3. Autoreglering –
Automatiska reaktion bortom medvetandet för att överleva

Anknytningens stora betydelse hela livet
Nyttan av att utvidga kontaktbegreppet med trygg och otrygg anknytning.

Utmaningar i arbete med nervsystem och anknytning.
1. Villighet att ta större ansvar i ledarrollen och styra mera
2 Dela upp i mindre bitar, less is more
3 Långsammare rytm, slow down.

Utbildningen leds av Judith Beermann Zeligson, erfaren gestalt- och SE-terapeut, med 40 års erfarenhet varav 20 år som lärare inom Gestaltakademin. Hennes gedigna kunskap om nervsystem och hjärnforskningen i kombination med att ha arbetat som både gestaltterapeut och med gestaltmetodiken inom organisationer gör oss glada över att hon nu delar med sig av sina kunskaper i denna vidareutbildning.

Anmälan:
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan inom 14 dagar från anmälan.

Anmälningsformulär
Anmäl dig före 1 oktober och erhåll 1 000 kr early-bird rabatt
Sista ansökan 15 december, 2019

Intresserad:
Kontakta Monica Hagbok: Monica.hagbok@gestaltakademin.se , 08-10 81 71 (mån-tors) eller Judith Beermann Zeligson, judith@coexistence.dk


quote openNu förstår jag vad nervsystemet egentligen är. Jag har fått ökad tillit till kraften i loopingtekniken vi lärde och vikten av att finna vila och lugna nervsystemet genom att vara i det som fungerar – både som individ och i små och stora arbetsgrupper. Judiths förmåga att se, fånga det väsentliga som sker hos individer är enastående. Jag uppskattar också hennes små pedagogiska ”tricks”. Judiths passion för Gestaltmetodikens koppling till nervsystemet och för hur vi genom den kunskapen kan skapa mer fred med oss själva och varandra är otrolquote closeigt inspirerande.
Greta Rask, internationell konsult gestaltterapeut och författare till böckerna Förändringskraft i en ny tid samt Meetings with Meaning - A Guide to Strategic Collaboration.

CoExistence


quote openDet går inte en dag utan att jag använder det jaquote closeg fått med mig.
Charlotta Fritsch, gestaltterapeut och konsult

quote openFantastiska redskap att använda direkt i terapirummet med klienter samt för att måquote close bättre själv.
Mia Rothberg (T)

quote openMycket bra kurs. Jag har haft stor nytta av den både professionellquote closet och personligt.
Lena McEvenue (O)

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012