• open panel
Gestaltakademins utbud


Dialog och samspel står i fokus i gestaltmetodiken. Utgångspunkten är att vi alla påverkar varandra genom vårt sätt att vara och uttrycka oss. Genom ökad medvetenhet, självinsikt samt öppen och ansvarsfull kommunikation kan vi bidra till ärligare och tryggare relationer.

ORGANISATIONSPROGRAMMET

Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation, 3 år
Vi erbjuder en fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat – både för människan och verksamheten.
Läs mer om Organisationsprogrammet

TERAPEUTPROGRAMMET

Diplomerad Gestaltterapeut, 3 år
Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut.
Läs mer om Terapeutprogrammet

Grundkurs i personlig utveckling, ca 15 dagar
Personlig utveckling i grupp. Ger behörighet till Fördjupad personlig utveckling och Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation.
Läs mer om vår kurs i personlig utveckling

Fördjupad personlig utveckling, 16 dagar
Utbildningen är fristående och samtidigt förberedande för den som vill söka vidare till Terapeutprogrammet.
Läs mer om fördjupade studier i personlig utveckling

Relationens betydelse i professionen, 10 dagar
För dig som arbetar yrkesmässigt med dig själv som instrument och möter människor som har olika former av stöd/hjälpbehov (Exempelvis inom skola, sjukvård, socialtjänst/behandling, kyrka) och vill utveckla din förståelse för ett relationellt förhållningssätt.
Läs mer om utbildningen med fokus på den professionella relationen

Praktisk förändringsledning på gestaltgrund, 1 år
För dig som söker verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten. En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad!
Läs mer om utbildningen i förändringsledning

Gestaltmetodik i organisationer, 1 år
För dig som vill utvecklas i din yrkesroll och utöka din verktygslåda med teoretiskt förankrade metoder för utveckling av människor och/eller organisationer.
Läs mer om utbildningen i gestaltmetodiken

Vässa din gestaltkompetens med hjärna, nervsystem och anknytning! 7 + 2 dagar
Välkommen till en vidareutbildning för dig som är diplomerad Gestaltterapeut eller Gestaltpraktiker eller motsvarande. Utbildningen utgår från den nya forskningen om hur hjärnan och vårt nervsystem hela tiden påverkar oss individuellt och i mötet med omvärlden. Fokus är på praktisk tillämpning. Vi erbjuder en kurs i Danmark ht-16 och en i Stockholm vt-17 med gemensam uppföljning ht-17 i Stockholm.
Läs mer om vidareutbildningen för diplomerad Gestaltterapeut eller Gestaltpraktiker eller motsvarande

SEMINARIER/WORKSHOPS

Tisdagsseminarier
Hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.
Läs mer om tisdagsseminarierna

Prova-på-gestalt
Under 3-4 timmar får du pröva olika metoder för ökad egen medvetenhet.
Läs mer om prova-på-aktiviteterna

Nyfiken på gestaltmetodiken, 2 dagar
För dig som är nyfiken på gestalt som metod för personlig utveckling.
Läs mer om Introduktionskursen

Workshop Möten med mening, 2,5 dagar
Dialog och kontakt i mötet mellan människor är grundläggande inom Gestalt. För dig som leder möten och som längtar efter mer meningsfulla möten och/eller mer engagerande förändringsprocesser.
Läs mer om workshop i möten med mening
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012