• open panel
Organisationsprogrammet
Diplomerad Gestaltpraktiker i Organisation, 3 år

Vi erbjuder en fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat – både för människan och verksamheten. Den vänder sig till dig som vill gå djupare och nå en professionell nivå i den praktiska vardag där du är – eller vill söka dig till – i roller som chef, ledare, utbildare, projektledare, facilitator, intern- eller extern konsult.

En god ledare kännetecknas av närvaro, tydlighet och förmåga att hantera konflikter, vilket flera studier visar. Utbildningen ger dig en gedigen träning i dessa färdigheter med lärare som stödjer dig hela vägen till att bli en medveten grundtrygg professionell gestaltpraktiker.

Gestaltakademins organisationsutbildning har bedrivits sedan 1986. Idag är den unik i ett internationellt perspektiv både vad gäller praktisk träning och möjlighet till personlig grundning.

Utbildningen inriktas år 1 på utveckling av det personliga ledarskapet och år 2-3 på att leda organisation, grupp och individ i utveckling.
År 1, Personligt ledarskap
År 2-3, Leda organisation, grupp och individ i utveckling

Utbildningen vänder sig till Dig som:
• Söker en upplevelsebaserad organisationsutbildning med teoretisk tyngd och ett genomgripande humanistiskt och systemiskt perspektiv. Där teori, praktiska färdigheter och personlig utveckling integreras till en helhet.
• Vill ha en gedigen plattform för att arbeta med personlig utveckling, kommunikation, coachning, konflikthantering samt utveckling av grupper och organisationer.
• Har en yrkesidentitet och referensram kopplad till organisationer och grupper.

Mål med utbildningen:
• Väl utvecklad förmåga att använda dig själv som instrument genom djup självmedvetenhet och förmåga att läsa in situationen i omgivningen.
• Att utveckla modet att vara sig själv i pågående grupprocess – din förmåga att leda dig själv och andra.
• Att nå en professionell nivå i att bidra till utveckling genom medveten påverkan – intervention som verktyg.
• Utveckling och träning i förmågan att bidra till samhandling och synkronisering i organisationer.
• Att nå en djupgående kunskap om modern gestaltteori och samtida organisationsteori.

Behörighet:
Personlig utveckling - grundkurs för ett mer medvetet liv, Praktisk förändringsledning,Co-creation - skapa goda sammanhang och resultat eller liknande
• Yrkesidentitet och referensram kopplad till organisationer och grupper
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska
• Har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS (dispens är möjlig)

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. En personlig intervju med eventuellt inhämtande av referenser är därför avgörande vid antagningen.

Kursdatum och utbildningsort:
• Sex kursmoduler per läsår (v 35, 43, 49, 04, 11 och 20). v 35 och 20 är måndag - fredag övriga veckor tisdag till fredag
• Lärgrupper mellan kursveckorna, inkl terapeutledda dagar, år 1
• Handledningstillfällen, i mindre grupp mellan varje kursmodul, ca ½ dag/tillfälle, totalt 15 h under år 2-3
• Individuell utveckling i gestaltterapi, fördelat under året, år 1-3 (20 h år 1, 25 h/år år 2 och 3)

Utbildningen är krävande både personligt och tidsmässigt. Som regel genomför man utbildningen vid sidan av sitt ordinarie arbete.
Under år 2 och 3 sker praktisk träning i uppdrag inom deltagarnas organisationer.

Utbildningen bedrivs i internatform, förlagd till Södertuna Slott, Gnesta.

Ansökan:
Nästa ansökningstillfälle är 1 april 2019.
Ansökningsprocessen genomförs två gånger per året och kursstarten sker antingen i januari eller augusti beroende på när vi har deltagare för en full grupp. Vi är måna om kvalitén i utbildningen och har därför ett minimiantal på 12 personer för att starta en grupp på år 1.
Ansökningsblankett

Kursavgift:
66 600 SEK inkl. moms per läsår (privatbetalande)
76 800 SEK exkl. moms per läsår (företagsbetalande)

Tillkommer:
- Kost och logi (995:- exkl moms helpension dubbelrum, 1595:- helpension enkelrum per dygn)
- Egenterapi/läsår (20 tim för år 1, 25 tim/läsår för år 2-3)
- Handledning (totalt 15 tim år 2 och 3), lärgruppsträffar (5 tillfällen, år 1)
- Litteratur

Mer information
Kontakta gärna programansvarig Pia Fredriksson med eventuella frågor.
E-post pia.fredriksson@gestaltakademin.se
och direktnummer 070-516 96 32.

****************************
Med reservation för ändringar


               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012