• open panel
1-årig organisationsutbildning
Co-creation
- skapa goda sammanhang och resultat

kursstart vt-19

Hur får du jobbet gjort? Med en stabil grund att stå på kan du bättre hantera arbetslivets komplexitet. När du förstår hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig finns goda förutsättningar för ett effektivt samskapande.

Syfte och mål
Utbildningen syftar till en ökad medvetenhet om samspelet mellan individ, grupp, organisation och samhälle, samt hur den medvetenheten kan bidra till hållbara och effektiva verksamheter.

Målet är att öka deltagarnas kunskap om hur de i sina yrkesroller bättre kan förstå helheten i olika situation. Denna förståelse bidrar i sin tur till kreativitet, utveckling och välfungerande processer. Deltagaren utvecklar även förmågan att använda sig själv i samskapande med andra för att åstadkomma dessa processer.

Utbildningen vänder sig till dig som
• Vill utveckla din förmåga att se och förstå komplexitet samt bidra till handlingsinriktade, välfungerande organisationer där jobbet blir väl gjort och människor mår bra.
• Har egen erfarenhet av arbete i/med organisationer som chef, ledare eller intern/externkonsult.

Vad får du med dig?
Utbildningen utgår från deltagarnas yrkesroller och behov. Vi riktar uppmärksamheten mot både uppgiften, sammanhanget och var och ens personliga utveckling. Deltagarna använder sig av egna och andras arbetssituationer för att reflektera och belysa olika handlingsalternativ. Vi utforskar hur meningsskapande förhållningssätt och teorier kan tillämpas på de olika systemnivåerna individ, grupp och organisation.

Under utbildningen får du konkreta upplevelser och insikter så att du kan:
• samskapa konstruktivt för att uppnå verklig förändring och utveckling
• tillvarata skiftande perspektiv och komplexitet inom grupper och organisationer
• hantera paradoxer och dilemman som uppstår i din och andras organisationer
• öka din personliga utveckling och därigenom bli medveten om din del i helheten samt i relation med andra

Utgångspunkt
Utbildningen utgår både från ett humanistiskt och ett pragmatiskt perspektiv samt bygger på ett systemteoretiskt synsätt vilket innebär att vi lägger fokus på hur olika delar av organisationer och grupper samverkar snarare än hur varje enskild del eller individ lyckas med sitt uppdrag.

Vi arbetar utifrån gestaltmetodik (gestalt = meningsfull helhet) som tar sin utgångspunkt i gestaltpsykologi, existentialism och medveten närvaro.

Kursdatum 2019
29 jan-1 feb 2019
19-22 mars
7-10 maj
20-23 aug
15-18 okt

Utbildningsplats
Ekskäret i Stockholms skärgård. Platsen har vi valt noga utifrån hur Ekskäret är en miljö som inspirerar och är skapat utifrån värderingar vi delar kring ledarskap, personlig utveckling och samhällsförändring. www.ekskaret.nu

Kostnad
Kursavgift:
59 500 SEK exkl. moms

Kostnad för kost och logi på internat tillkommer.

Ansökan
Ansökningsformulär
Sök snarast!
Sökande kontaktas av kursledarna för ett samtal inför utbildningen.

Kursledare/lärare
Ansvariga för utbildningen är Lena Mc Evenue, Ylva Nordling och Lennart Kågström som alla är utbildade på Organisationslinjen på Gestaltakademin och har gedigen erfarenhet av organisations- och ledarutveckling inom såväl näringslivet, offentlig sektor som idéburna organisationer. Gästlärare kan komma att bidra under enstaka moduler.

Mer information
Utbildningen ger behörighet att söka in till Organisationsprogrammet.
Vill du veta mer om programmet kontakta Lena Mc Evenue på lenamc@telia.com eller på mobil 0735-003 001.

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012