• open panel
Praktisk förändringsledning
på gestaltgrund

1 år

En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad! Söker du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Den här utbildningen ger dig garanterat en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap.

Utbildningen vänder sig till dig som
är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring. Utbildningen är lämplig för dig som upplever behov av att öka din kompetens inom området och den egna förmågan till ett stabilt och närvarande ledarskap. Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring och metodiken vilar på en grund av Gestalt, teori och förhållningssätt.

Syfte och mål
Övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan.

Utbildningen bygger på att varje deltagare är aktivt involverade i planerade eller pågående projekt. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt.

Omfattning
20 dagar utbildning på internat (Stockholmstrakten), 8 tillfällen, 5×4 tim handledning samt ett praktikarbete för att pröva metodiken i skarpt läge, lära genom att göra motsvarande 2 dagar.

Plats
Kurstillfällena genomförs på kursgårdar i Uppsala och Stockholm. Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt, beroende på deltagarnas bostadsorter.

Utbildningsomgångar:
PFL15 start ht-19

20 augusti, Uppstart, 10.00 – 16.00
28-30 augusti, modul 1
24-26 september, modul 2
23-25 oktober, modul 3
27-29 november, modul 4

23-24 januari 2020, modul 5
5-6 mars, modul 6
23-24 april, modul 7
4-5 juni, modul 8, dag 2 slut efter lunch

Ansökan PFL15

Sista ansökningsdag är 1 juni.
15 juni: Ansökan är bindande, avhopp därefter debiteras med
50 % av kursavgiften.
1 augusti: Avhopp senare debiteras med 100 % av kursavgiften.

PFL16 start vt-20

22 januari, Uppstart, 10.00 – 16.00
4-6 februari, modul 1
10-12 mars, modul 2
15-17 april, modul 3
12-14 maj, modul 4
16-17 juni, modul 5
20-21 augusti, modul 6
7-8 oktober, modul 7
3-4 december, modul 8, dag 2 slut efter lunch

Ansökan PFL16

Sista ansökningsdag är 1 december.
15 december: Ansökan är bindande, avhopp därefter debiteras med
50 % av kursavgiften.
1 januari: Avhopp senare debiteras med 100 % av kursavgiften.

Dessutom ingår 5 handledningstillfällen i mindre grupp (4 tim för 4 personer) med start efter kurstillfälle 4. Dessa dagar planeras gemensamt.

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationer som deltagarna arbetar i eller med. Detta startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä och sammanfattar lärandet samt är underlag för en serie workshops i den avslutande processen.

Ledare
Ulf Zwedberg, 070-573 47 21, ulf.zwedberg@zp.se och Kinna Person, 070-337 0404, kinna.person@zp.se , med gedigen erfarenhet av att stödja utveckling och förändring, både på det personliga planet och i hela komplexa system.

Kursavgift PFL15, ht-19
76 875 SEK exkl moms

Kursavgift PFL16, vt-20
78 500 SEK exkl moms

Kostnad för internat nära Stockholm tillkommer.
Delat boende förekommer.
Handledning i mindre grupp, 5 halvdagar ingår. Detta sker i Stockholm. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt och då kan handledares reskostnad tillkomma.

Behörighet
Inga krav på tidigare gestalterfarenhet.

Antal deltagare
16 st

Mer information
Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande. Vi accepterar max 10% frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis och diplom för fullgjord utbildning.

Utbildningen ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.

Röster från tidigare deltagare


PFLn var för mig en ögonöppnare för hur jag medvetet kan använda mig själv som instrument för att skapa engagemang i en grupp eller i ett större förändringsarbete. Och, anledningen varför jag fortsatte med 3-åriga Organisationsprogrammet var att det jag lärde mig på PFL:n fungerande i praktiken och detta erbjöd möjligheter till fördjupning; om mig själv, om grupper och organisationer i förändring.
Marcus, Verksamhetsutvecklare, Landstinget Västernorrland


PFL-kursen var en "game changer" för mig som människa. Jag minns kursen som en fantastisk tid där jag utvecklades enormt mycket på många olika plan. Jag har varit med och bidragit i en stor förändring på min arbetsplats med goda resultat.
Lars Winges, Produktionschef, Sandvik

Det är en otroligt bra utbildning som har en balans mellan praktik och teori. Antagligen den bästa utbildningen i förändringsledning som finns på marknaden.
Ulrika Tillberg, fd Head of Change Management & Organisational Developement på SEB, nu egen konsult

Jag har en ny förståelse för hur bakomliggande orsaker kan påverka vårt sätt att agera och att vara nyfiken på motstånd snarare än att se det som något jobbigt. Direkt nytta i skapandet av nya rutiner för operatörsunderhåll genom operatörernas egen ansvarskänsla.
Andreas Norgren, Prod.ledare, Sandvik

Med två års perspektiv så vill jag förmedla att jag har haft stor nytta av utbildningen både i jobbet o privat. Främst har jag haft nytta av att få ökade insikter om mina egna beteendemönster vilket hjälpt mig när jag möter motstånd.
Inger Blomdahl, Avdelningschef, AFA Försäkring


Idag ser jag saker som jag inte ens var medveten om tidigare. När jag sätter ord på iakttagelserna gör det skillnad, teamet förstår och vågar välja att göra annorlunda.
Bodil Björnberg, Agil Coach och förändringsledare

Läs mer om hur deltagarna har använt kunskaperna från PFL i sin verksamhet.

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012