• open panel
Verksamhetsidé

Gestaltakademin erbjuder Europas mest heltäckande utbildningsprogram inom gestaltmetodik.

Vision

Ett meningsfullt liv i en hållbar värld!

Mission

Att bidra till ökad medvetenhet och utveckling av människor, organisationer och samhället.

Vår verksamhet

Gestaltakademin arbetar för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande. Våra kurser och utbildningar riktar sig både till dig som vill fokusera på personlig utveckling och dig som vill tillämpa gestaltmetodiken i din yrkesroll.

Gestaltakademin i Skandinavien (GA) är en ideell stiftelse, som bildades 1976. Stiftelsens syfte är att bedriva utbildning inom psykoterapi och lednings- och organisationsutveckling på gestaltteoretisk grund (se nedan). Gestaltakademin ger i dag diplomutbildningar i psykoterapi, coachning, ledning och organisation, samt erbjuder även kortare kurser, seminarier, och internationella program.

Gestaltakademin har också en aktiv roll när det gäller lärande, forskning och utveckling i gestaltteori och gestaltmetodik. Pedagogiken bygger på upplevelsebaserat lärande. Gestaltakademins verksamhet rymmer även viss bokutgivning och spridande av relevant litteratur inom området.


Stiftelsens ändamål är att

• Uppställa normer för gestaltterapeutiskt kunnande och utövande.
• På ideell grund verka för och bedriva gestaltterapeutisk utbildning.
• Verka för och bedriva annan utbildningsverksamhet enligt den gestaltterapeutiska grundsynen.
• Svara för examination.
• Utfärda bevis på genomgången utbildning och fortbildning för gestaltterapeuter på grundval av teoretiska och praktiska kunskaper samt personliga egenskaper.
• Utöva forskning och anordna kurser rörande allmänmänskliga frågor, psykologisk och terapeutisk verksamhet i syfte att rehabilitera människor samt söka skapa former för mänsklig samlevnad och arbetsgemenskap samt
• Utöva annan därmed sammanhängande eller liknande verksamhet.

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012