• open panel
Värdegrund

Vår värdegrund utgörs av våra kärnvärden och vår etiska kod.

Kärnvärden

Medveten närvaro
Ger mig medvetenhet om vem jag är så att jag tar medvetna beslut, ansvarar för de val jag gör, eller undviker att göra.

Autentisk dialog
Jag kommunicerar med och möter mina medmänniskor i en öppen, ärlig och äkta dialog.

Strävan efter meningsfull helhet
Jag ser och accepterar verkligheten som den är just nu och strävar efter att skapa humana, sociala och produktiva sammanhang.


Etisk kod

1. Alla människor är lika mycket värda.
2. Varje människa är en unik och värdefull individ som ska bemötas med respekt.
3. Olikheter ses som en resurs och ökad medvetenhet om olika maktstrukturer eftersträvas. Med maktstrukturer avses nationalitet, etnicitet, genus, sexuell identitet, HBTQ, funktionshinder, ålder, språk, social och ekonomisk status samt andlig/religiös livsåskådning.
4. Alla människor har rätt till självbestämmande

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012