• open panel
Historia

Ordet gestalt är tyska och står just för helhet. Gestaltterapin är en humanistisk terapiform som utvecklades under 1950-talet av psykoanalytikern Fritz och Laura Perls tillsammans med ett antal kollegor. Terapiformen sprang ur behovet av ett alternativ till såväl psykoanalysen som beteendeterapin.

Perls menade att människan i likhet med naturen är en organism med inneboende förmåga till självreglering och läkning. De gjorde inte anspråk på att ha uppfunnit något nytt utan menade snarare att de i gestaltterapin tagit fasta på och lyft fram de naturlagar som gäller för hela universum och det komplexa ekologiska system där människan ingår. De sökte och fann kunskap och inspiration som formade gestaltterapin framförallt i gestaltpsykologin, psykoanalysen, existentialismen, Kurt Lewins fältteori, Bubers dialogfilosofi, Reich kroppsterapi, zenbuddismen och holismen.

Gestaltakademin hade fyra grundare, Janis Missios och Barbro Curman från Barn - och ungdomspsykiatrin, Ulla Westling Missios från Socialt arbete i kommun samt Lasse Norberg socialantropolog och organisationskonsult. De startade med en önskan om något annat och mer för barnen och deras familjer än psykoanalytiskt grundad individualterapi eller beteendeterapi. Den första utbildningsgruppen i gestaltmetodik i Skandinavien bildades på 70-talet och var inspirerad av internationella utbildningar. De lyfte fram människan i sitt sammanhang, där psykisk hälsa inte bara handlar om barndom och uppväxt utan där hela den omgivande världen spelar in i våra möjligheter till växt och utveckling.

Sedan starten 1976 har Gestaltakademin bedrivit utbildning i gestaltterapi och sedan 1986 startade Organisationsprogrammet som en del i Terapiprogrammet. 1991 startade en separat utbildning i organisationsutveckling på gestaltterapeutisk grund. Gestaltmetodiken har visat sig vara en lika väl fungerande metod för utveckling av grupper samt organisationer och företag som för individer.

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012