• open panel
STYRELSE
Gestaltakademin är en ideell stiftelse. I styrelsen sitter Per Andersson (ordf.), Helena Kallner, Jan Åström, Lisbeth Gustafsson, Tommy Sandin och Lars Carlsson. Till styrelsen finns ett etikråd knutet.
LEDNING/
ADMINISTRATION
På kontoret arbetar verksamhetsledare, programansvarig för terapeutprogrammet, programansvarig för organisationsprogrammet, administratör samt ekonomiassistent. Klicka på oss och hitta kontaktuppgifter.
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012