• open panel
Inkluderande ledarskap – från enfald till mångfald
- en 2-dagars workshop

7 november och 6 december

Vill du utforska ditt eget förhållningssätt till människor som är olika dig själv? Vill du få verktyg och modeller för att skapa ett mer inkluderande ledarskap? Då ska du delta i den här upplevelsebaserade workshoppen som riktar sig till chefer, ledare, terapeuter och konsulter.

Syftet är att ge kunskap och tillfälle till reflektion, om hur vi människor gör när vi möter det som är okänt. När vi blir medvetna om våra egna (ofta omedvetna) fördomar kan vi göra ett aktivt val som främjar mångfald och inkludering. Något som du har nytta av i möten med medarbetare, kunder och leverantörer.

Forskning visar att det finns många fördelar med en ökad mångfald i företag och organisationer. Men det gäller bara under förutsättning att det finns ett inkluderande arbetsklimat, där medarbetarnas olika perspektiv tas tillvara. Och som vanligt börjar det med en medveten ledare som är en god förebild och visar vägen.

Workshoppen bygger på ”Diversity and Inclusion”, en workshop som Dennis J. DaRos, Great Island Consulting, genomförde i Sverige i januari 2015. Workshopen är två dagar med tid för självreflektion mellan tillfällena.

Workshopen ger dig
- Ökad medvetenhet om ditt eget förhållningssätt till olikheter
- Ökad medvetenhet om de normer i organisationen som styr förhållningssättet gentemot olikheter
- Kunskap om hur man omedvetet inkluderar och exkluderar människor
- Verktyg som främjar inkludering och motverkar exkludering
- Ökad förståelse för vilka möjligheter ett inkluderande arbetsklimat innebär
- Kunskap om hur mångfald och inkludering kan stärka varumärket och bidra till ökad affärsnytta

Några röster från tidigare deltagare på Tele2, Scania och GällöfstaPerlan
Så snabbt det går att sätta normer i en grupp. Och hur lätt det är att fastna i hur det ska vara. Jag blev mer observant på vad som händer.

Jag insåg vikten av att vara medveten om vad som påverkar mina egna normer och förställningar och hur jag kan använda detta i mitt arbete.

Workshopsledare
Ing-Marie Bergqvist är diplomerad från Organisationsprogrammet inom Gestaltakademien och arbetar med fokus på mångfald och inkludering.
Kim Loeld har en Master från Gestaltakademien/University of Derby och skrev sin masteruppsats utifrån genusvetenskap och gestaltteori.

Tid: 7 november kl 9.00 – 17.00 och 6 december kl 9.00 – 16.00

Plats: Externat i Stockholm, Birger Jarlsgatan 58
Kostnad: 7 900 kr (exkl moms)
Early-bird pris: 6 900 kr (exkl moms) när anmälan sker före 15 juni
Sista anmälningsdag: 15 oktober
Begränsat antal deltagare

Anmälan:
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan inom 14 dagar från anmälan.


Kim Loeld och Ing-Marie Bergqvist


It's easy to put people in boxes.
På Gestaltakademins workshop Inkluderande ledarskap får du kunskap och tillfälle till reflektion, om hur vi människor gör när vi möter det som är okänt. När vi blir medvetna om våra egna (ofta omedvetna) fördomar kan vi göra ett aktivt val som främjar mångfald och inkludering. Något som du har nytta av i möten med medarbetare, kunder och leverantörer.
Anmäl dig medan det finns platser kvar!


               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012