• open panel
GESTALTMETODIKEN OCH...
Personlig utveckling


Vill du utvecklas som människa och få ut mer av ditt liv och dina relationer, personligt och professionellt? Personlig utveckling i gestaltmetodisk tappning handlar om att öka livskvalité och personligt växande genom att aktivt undersöka och öka medvetenheten om hur och på vilket sätt jag är i kontakt med andra människor och hela min omgivning.

I gestaltmetodiken betraktas människan som fri, dynamisk, skapande och ansvarig. Men människan skapar inte sitt liv ensam och isolerad. Hon är ständigt beroende av att vara i kontakt med sin omgivning för att överleva och utvecklas. Man kan uttrycka det så att människans liv faktiskt skapas och uppstår i kontakten med andra människor.

Det finns inget facit, inga pekpinnar och förutfattade meningar om hur någon bör leva. Det handlar istället om att få tillgång till hela sitt register som människa och kunna göra medvetna val i livet, i allt från nära relationer till stora, strategiska beslut.

Utbildningar inom personlig utveckling

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012