• open panel
GESTALTMETODIKEN OCH...
Terapi och samtalVill du med dialogen som främsta instrument stödja andra att växa och förbättra hälsa och livskvalitet?
Gestaltmetodiken ger dig stöd att utveckla och fördjupa både den teoretiska kunskapen som den praktiska färdigheten i att föra professionella samtal.

I gestaltmetodiken är dialog och kontakt – både med sig själv och med omgivningen – centrala teman, och metodiken är till stora delar upplevelsebaserad. Det genuina mötet här och nu utgör grunden vilket kräver att du som terapeut/coach/samtalspartner är närvarande både som yrkesperson och som medmänniska. Tillsammans undersöks det som på olika sätt visar sig i mötet och vad det betyder för klienten själv. Eftersom det som visar sig uppstår i själva mötet måste terapeuten/coachen/samtalspartnern vara uppmärksam på och ta hänsyn till sitt eget bidrag i den processen. Relationen är avgörande för samtalets kvalitet.

Fokus i gestaltterapin ligger på att uppmärksamma klienten på vilka omedvetna behov, föreställningar och upplevelser som påverkar kontakten här och nu. I terapin kan klienten få hjälp med att undersöka och avsluta gamla händelser vilket gör det möjligt att bli mer närvarande i det som sker här och nu. Genom att bli medveten om vilka tolkningar, förhållningssätt och strategier som ligger till grund för agerande öppnas möjligheten att pröva nya vägar. Att frigöra sig från gamla föreställningar som styrt livet ökar förmågan att vara i kontakt med omgivningen och att samspela mer konstruktivt.

Gestaltterapeuten kan rent konkret arbeta med utforskande samtal, bild, rollspel, medvetenhets- och närvaroövningar, kroppsmedvetenhet, guidade meditationer, etcetera. I gestaltterapin får klienten stöd att finna mening, mod att välja väg, och förmåga att nå hållbara resultat.

Utbildningar om terapi och samtal...

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012