• open panel
Terapeutprogrammet
Diplomerad Gestaltterapeut, 4 år

Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell, filosofisk och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Du arbetar med dig själv som ditt främsta instrument vilket ställer höga krav på god självkännedom och förmåga till medveten närvaro.

Syfte och mål
Utbildningen syftar till att du ska utveckla en gedigen yrkesmässig kompetens och trygg identitet som gestaltterapeut. Utbildningen uppfyller de krav som ställs av European Association of Gestalt Therapy, EAGT.


Inez Victor, studerande vid Gestaltakademin, berättar om vad som fick henne att söka utbildningen till gestaltterapeut.

Innehåll
År 1 (4 kursveckor)
Under det första året kommer du att få utforska och arbeta med:
• Dig själv i samskapande med andra
• Din förmåga till kontakt, närvaro och autenticitet
• Våra erfarenheter och hur de påverkar oss idag
• Dig själv i relation till gestaltteori och gestaltterapeutisk praktik
• Vad som skapar goda förutsättningar för din utveckling och andras

År 2 (6 kursveckor)
Under det andra året kommer du att fokusera på och arbeta med:
• Gestaltteori, förhållningssätt och etik
• Gestaltterapeutiska tekniker och metoder
• Gestaltrelationella möten; Närhet, intimitet i process
• Fältteori; grupp och systemteori
• Integration, feedback och evaluering

År 3 (6 kursveckor)
Under det tredje året kommer du att fokusera på och arbeta med:
•Gestaltdiagnostik, del 1
• Fenomenologi
• Experimentellt utforskande i det terapeutiska mötet
• Vår filosofiska grund
• Integration, feedback och evaluering

År 4 (6 kursveckor)
Under det fjärde året kommer du att fokusera på och arbeta med:
• Gestaltdiagnostik, del 2
• Tillämpning på par och grupp
• När dialogen blir komplicerad
• Intersektionalitet, normer och maktstrukturer
• Jag som gestaltterapeut
• Slutexamen

Behörighet
För att vara behörig till utbildningen ska du
• Ha genomfört Personlig utveckling - grundkurs för ett mer medvetet liv eller annan kurs som GA anser motsvarande.
• Ha minst ett års klinisk erfarenhet (1600 timmar) inom psykiatriska vårdenheter, behandlingshem eller dylikt som till exempel psykolog, psykiatriker, kurator eller vårdare. Om du har varit eller är verksam inom andra människovårdande yrken såsom exempelvis präst, lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut kan du få tillgodoräkna dig del av den erfarenheten som klinisk praktik. För dig med annan bakgrund kan du komplettera denna erfarenhet genom att anskaffa klinisk erfarenhet från psykiatri/behandlingsarbete inför och/eller under senast det andra året på utbildningen. För mer information läs här och kontakta GA för bedömning av din kliniska erfarenhet.
• Har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS (dispens är möjligt).

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. En personlig intervju med eventuellt inhämtande av referenser är därför avgörande vid antagningen.

Kursdatum och utbildningsort 19/20
År 1 består av 4 kurstillfällen: vecka 43, 49, 04 och 11 (onsdag-lördag)

År 2–4 består av 6 kurstillfällen per år (v.35, 43, 49, 04, 11 och 20). Vecka 35 är måndag-fredag och vecka 20 är tisdag-lördag, övriga veckor onsdag-lördag

Utbildningen bedrivs i internatform, förlagd till Södertuna Slott, Gnesta.

Ansökan
Länk till ansökningshandlingarna här!

År 1 (ansökningshandlingar)

År 2 (ansökningshandlingar)

Obs.: Har du tidigare gått både "Personlig utveckling - grundkurs för ett mer medvetet liv" och ”Fördjupad personlig utveckling” (FPU) söker du direkt till år 2.

19/20 års kursavgift
• År 1
41 000 SEK inkl. moms per läsår (privatbetalande)
47 200 SEK exkl. moms per läsår (företagsbetalande)

• År 2-4
66 600 SEK inkl. moms per läsår (privatbetalande)
76 800 SEK exkl. moms per läsår (företagsbetalande)

Tillkommer
- Kost och logi (995:- exkl moms helpension dubbelrum, 1595:- helpension enkelrum)
- Egenterapi (minst 15 tim/läsår 1 och 23 tim/läsår år 2 till 4)
- Handledning på eget klientarbete (19 tim/läsår år 3 och 4)
- Litteratur

Mer information
Kontakta gärna programansvarig Lena Söderlind med eventuella frågor.
E-post lena.soderlind@gestaltakademin.se
och via växeln 08-10 81 71. Lena arbetar endast måndagar. Mobilnummer 0731-56 14 14
Övriga dagar kontakta växeln 08-10 81 71, info@gestaltakademin.se

**************************
Med reservation för ändringar


               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012