• open panel
GESTALTMETODIKEN OCH...
Organisation och ledarskap


Vill du utvecklas som ledare och öka din förmåga att leda processer som bidrar till gruppens/organisationens utveckling? Gestaltmetodiken är ett kraftfullt och fruktbart sätt att arbeta med utveckling av grupper och organisationer/företag. Ökad självkännedom och medvetenhet i kombination med effektiva och fruktbara metoder, och dialog som leder till meningsfull handling är viktiga byggstenar i våra utbildningar.
Lednings- och organisationsutveckling på gestaltmetodisk grund stärker organisationens livskraft och kreativitet. Tydliga relationer och god kommunikation ökar effektiviteten och förmågan att fatta väl underbyggda beslut. Oavsett om du är chef/ledare eller intern/extern konsult - som gestaltpraktiker bidrar du till att skapa resultat – mänskliga och affärsmässiga.

Det gestaltmetodiska synsättet på utveckling innebär att se helheter, öka deltagarnas medvetenhet och förmåga att kommunicera med varandra och omvärlden (kunder, brukare med flera), fatta beslut och ta ansvar. Processledarens roll är att fokusera på det som händer på olika systemnivåer, till exempel i relationen mellan två individer, i en grupp, inom en avdelning, eller på samspelet i hela organisationen och gentemot omvärlden.

Utbildningar inom organisation och ledarskap

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012